Raporlar

Ortak Yarın & “Hatay” Çalıştayı: Toplantı Transkripsiyonları

SÜREÇ  Ekibi geçmiş tecrübelerinin oluşturduğu birikim ve bilinçle 2012 sonlarınadoğru Türkiye’nin geldiği yeni nokta ve durumu değerlendirerek zor koşullar altındayürüttüğü ve herkesin kendi kimlik ve aidiyetini serbestçe ifade edebilmesinihedefleyen çalışmalarını yeni bir platform “Ortak Yarın” çatısı  ile daha somut birevreye girişi temsil eden konuşmalara ve görüşmelere dönüştürmeyi planlamaktadır“Ortak Yarın” ismini taşıyan yeni platform yalnızca aidiyet sorunlarını ve yaşanantravmaları konuşmanın ve tartışmanın ötesinde çözüm yollarını ve yaraların nasıliyileştirilebileceğini tespit etmeye ve bu tespitler ışığında somut projeler geliştirmeyedönük kurgulanmıştır.

Ortak Yarın’ın ilk toplantısının tarih boyunca Bereketli Hilal ile Anadolu yarımadasıarasında coğrafi bir geçiş noktası olması hasebiyle kültürlerin sürekli bir karşılaşmanoktası olan çok dinliçok dilli ve çok etnik yapılı bir şehir olan ve eski Kilikya şimdininÇukurova coğrafyasının aynı zamanda jeopolitik bakımından da en stratejik geçişnoktası olma özelliliğini taşıyan Hatay’da planlanması şehrin anlatılan özelliklerinin birsonucu olarak farklı kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı bir kent olmasınınyanısıra Türkiye’nin Suriye politikasından ve Ortadoğu’daki gelişmelerden belki de en fazla etkilenen şehir olma hususiyetini de taşımasından kaynaklanmıştırMezkurdüşüncenin gelişiminde Suriye’deki gerginliğin yükselmesi ile Hatay-Antakya baştaolmak üzere ilçelerinde araştırma merkezimizin bölge insanlarının durumunuanlamaya dönük insanlarla konuşma temelli geliştirdiği bölgesel projesinin ortayaçıkarttığı sonuçlar da etkili olduBu çerçevede çalıştayımız konuşmacılarının tümkonuşmalarının çözümlemelerini içeren toplantı transkripsiyonlarını bölgede yaşayaninsanların kendi ve bölgesel realiteleri karşısında nasıl reaksiyonlar geliştirdiklerinigörmek bakımından faydalı olacağını düşünüyoruz.

Ek:

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı