Raporlar

Musul Dosyası

Musul Dosyası Ekopolitik bünyesinde Murat Sofuoğlu ve ekip arkadaşları tarafından Türkiye ile Irak Kürdistanı (Kuzey Irak & Musul Vilayeti) arasındaki tarihi ve güncel ilişkiler üzerine 2007’de başlattıkları kapsamlı araştırmalarının saha çalışmaları ve düzenlenen toplantılarla tekemmülü sonucu ortaya çıktı. Çalışmanın amaçlarından biri kendisi Kürt Sorunu ile muhatap olan bir ülkeye sorunu daha geniş kapsamda ele almanın yollarını göstermek ve ülkenin bölüneceği endişesini sürekli taşıyan ister yönetici isterse vatandaş olsun geniş kitlelere daha yakın bir zamanda Türk-Kürt hattının ne kadar güçlü bir şekilde oluştuğunu gösterebilmekti. Projenin zaman içinde gelişimi günümüz “Çözüm Süreci” için pivot bir karakter arzeden “Demokratik Açılım” süreci öncesi başlatılan doğrudan Kürt Sorunu ile muhatap olma amacını taşıyan Türkiye’nin Büyük Çatısı (TBÇ) projesinin gelişiminde de kritik bir rol oynamıştır.

Musul Vilayeti Projesini başlatan bizler şimdi aradan geçen 7 yıl sonra dosyayı yayınlarken kimi düşüncelerimizin değiştiğini veya geliştiğini görüyoruz. Geçmişte yayınlanan raporlar üzerinde kalem oynatmadan onları kendi varoluş çizgileri içinde kabul edip şu an SÜREÇ çatısı altında hem kendi çalışmalarımıza bir retrospektif yapmak hem de okuyucunun düşünce ufkumuzun o zamandan bu zamana nasıl uzandığını görmesini istiyoruz. Bu ufkun geldiği son nokta için Murat Sofuoğlu’nun 2014 Eylül ortalarına doğru yayınlanan Musul Vilayeti Sorunu I ve II çalışmalarına ayrıca okuyucuyu yönlendirebiliriz.

Ek: 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu