Raporlar

Kürt Alevileri ve “Çözüm Süreci”

Kürt Alevileri ve “Çözüm Süreci” projesi SÜREÇ AraştırmaMerkezi tarafından Eylül 2013 içinde geliştirilmeye başlanmışbir proje olup Ağustos-Eylül 2012 içinde geliştirilmiş olan“Türkiye’nin Suriye Politikası ve Bölge Alevileri Üzerine Etkileri”projesinin bir devamı karakterine sahiptir. İlk projenindanışmanlığını yapan Doç. Dr. Ali Yaman (İzzet BaysalÜniversitesi) Kürt Alevileri projesinin de koordinatörlüğünügerçekleştirmiştir. Kendisine ek olarak Doç. Dr. Ahmet Yükleyen(Mississippi & Sabancı Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Talha Köse(İstanbul Şehir Üniversitesi) ve Doktora adayı Yasemin Acar(Özyeğin Üniversitesi) projeyi uygulayacak akademisyenlerolarak proje ekibinde yer almışlardır. Proje uygulamadanışmanlığını SÜREÇ Direktörü Murat Sofuoğlugerçekleştirmiştir. Proje her yerleşim biriminde yürütülecek saha çalışmasıçerçevesinde Alevi-Kürt toplumunun önde gelen ‘kimlik’temsilcileri ile yapılacak derinlikli mülakatlar temeline oturtulmuşolup bu bağlamda Kürt Alevilerinin “Çözüm Süreci” kadarTürkiye’nin Suriye Politikası ve “Gezi Parkı” protestoları ile ilgiliduygu ve düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Proje sahaçalışmaları Kasım-Ocak ayları arasında gerçekleştirilmiş olupçalışmalardan elde edilen verilerin analizleri ve bu analizlerinsonuçlarını yansıtan nihai rapor akademisyenlerimiz tarafındanMayıs ortalarına doğru tamamlanmıştır. Kapsamlıraporumuzdan alıntılardan oluşan bir özeti kamuoyu veokuyucumuzla paylaşıyoruz. Çalışmanın daha da genişletilmişbir halinin yakın zamanda kitap olarak da okuyucusu ilebuluşması için hazırlıklar sürmektedir.

Ek: 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı