Raporlar

Raporlar

 • Geçici Köy Koruculuğu ve “Çözüm Süreci”

  SÜREÇ Araştırma Merkezi’nin Açık Toplum Vakfı ve Sabancı Üniversitesi İstanbulPolitikalar Merkezi (İPM) desteğinde gerçekleştirdiği ve bir seneyi aşkın.. bir süredirüzerinde…

  Devamını Oku »
 • Türkiye’nin Suriye Politikası ve Bölge Alevileri Üzerine Etkileri

  SÜREÇ Arastırma Merkezi olarak “Türkiye’nin Suriye Politikası ve Bölge Alevileri Üzerine Etkileri” projesini ülkemizde çok yönlü gelisen toplumsal gerginlikler karsısında…

  Devamını Oku »
 • Türkiye ve Kürt Realitesi

  Dışarıdan hadiseleri takip eden herhangi bir gözlemci için I. Körfez Savaşı(1991)’ndan bu yana Türkiye –Irak düzleminde yaşananlar ve Arap Baharı…

  Devamını Oku »
 • Amerikan Seçim Kampanyaları Türkiye Uygulama Modellemeleri

  Dünyanın herhangi bir yerinde seçim kampanyası yürütenler için adayların seçilmesi ve partilerin başarılı olması için önemli temel kriterler vardır. Ancak…

  Devamını Oku »
 • Ortak Yarın & “Hatay” Çalıştayı: Toplantı Transkripsiyonları

  SÜREÇ  Ekibi geçmiş tecrübelerinin oluşturduğu birikim ve bilinçle 2012 sonlarınadoğru Türkiye’nin geldiği yeni nokta ve durumu değerlendirerek zor koşullar altındayürüttüğü ve herkesin kendi kimlik ve aidiyetini serbestçe ifade edebilmesinihedefleyen çalışmalarını yeni bir platform “Ortak Yarın” çatısı  ile daha somut birevreye girişi temsil eden konuşmalara ve görüşmelere dönüştürmeyi planlamaktadır. “Ortak Yarın” ismini taşıyan yeni platform yalnızca aidiyet sorunlarını ve yaşanantravmaları konuşmanın ve tartışmanın ötesinde çözüm yollarını ve yaraların nasıliyileştirilebileceğini tespit etmeye ve bu tespitler ışığında somut projeler geliştirmeyedönük kurgulanmıştır. Ortak Yarın’ın ilk toplantısının tarih boyunca Bereketli Hilal ile Anadolu yarımadasıarasında coğrafi bir geçiş noktası olması hasebiyle kültürlerin sürekli bir karşılaşmanoktası olan çok dinli, çok dilli ve çok etnik yapılı bir şehir olan ve eski Kilikya şimdininÇukurova coğrafyasının aynı zamanda jeopolitik bakımından da en stratejik geçişnoktası olma özelliliğini taşıyan Hatay’da planlanması şehrin anlatılan özelliklerinin birsonucu olarak farklı kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı bir kent olmasınınyanısıra Türkiye’nin Suriye politikasından ve Ortadoğu’daki gelişmelerden belki de en fazla etkilenen şehir olma hususiyetini de taşımasından kaynaklanmıştır. Mezkurdüşüncenin gelişiminde Suriye’deki gerginliğin yükselmesi ile Hatay-Antakya baştaolmak üzere ilçelerinde araştırma merkezimizin bölge insanlarının durumunuanlamaya dönük insanlarla konuşma temelli geliştirdiği bölgesel projesinin ortayaçıkarttığı sonuçlar da etkili oldu. Bu çerçevede çalıştayımız konuşmacılarının tümkonuşmalarının çözümlemelerini içeren toplantı transkripsiyonlarını bölgede yaşayaninsanların kendi ve bölgesel realiteleri karşısında nasıl reaksiyonlar geliştirdiklerinigörmek bakımından faydalı olacağını düşünüyoruz. Ek:

  Devamını Oku »
 • Kürt Alevileri ve “Çözüm Süreci”

  Kürt Alevileri ve “Çözüm Süreci” projesi SÜREÇ AraştırmaMerkezi tarafından Eylül 2013 içinde geliştirilmeye başlanmışbir proje olup Ağustos-Eylül 2012 içinde geliştirilmiş…

  Devamını Oku »
 • Musul Dosyası

  Musul Dosyası Ekopolitik bünyesinde Murat Sofuoğlu ve ekip arkadaşları tarafından Türkiye ile Irak Kürdistanı (Kuzey Irak & Musul Vilayeti) arasındaki…

  Devamını Oku »
Kapalı