23 Şubat 2019

  KUZEY KIBRIS

  Gizli Kuşatılmışlık”: KUZEY KIBRIS projesi ile amaçlanan Kıbrıslı Türklerin farklı düşünce ve inançtan kesimlerinin temsilcilerini bir araya getirerek sosyal bir…
  23 Şubat 2019

  Türkiye-Kuzey Irak Dosyası

  “Türkiye’nin Kuzey Irak politikasının odak noktası Kerkük değil Musul olmalıdır. Tarihi Musul Vilayeti üzerinde –ki bu yönetim birimi Kerkük’ü de…
  23 Şubat 2019

  Türkiye-Kuzey Irak

  Türkiye-Kuzey Irak Dosyası “Türkiye’nin Kuzey Irak politikasının odak noktası Kerkük değil Musul olmalıdır. Tarihi Musul Vilayeti üzerinde –ki bu yönetim…
  23 Şubat 2019

  Türkiye-Irak Sınır Anlaşması

  Madde 16-Sınır bölgesi (75 km’lik bölge) içinde ya da dışında her türlü eşkiyalık ve kanundışı faaliyette bulunmuş ve mezkur sınır…
  23 Şubat 2019

  Türkiye-Irak Sınır Anlaşması- 29 Mart 1946

  Madde 16-Sınır bölgesi (75 km’lik bölge) içinde ya da dışında her türlü eşkiyalık ve kanundışı faaliyette bulunmuş ve mezkur sınır…
  23 Şubat 2019

  KUZEY KIBRIS

  Gizli Kuşatılmışlık”: KUZEY KIBRIS projesi ile amaçlanan Kıbrıslı Türklerin farklı düşünce ve inançtan kesimlerinin temsilcilerini bir araya getirerek sosyal bir…
  23 Şubat 2019

  Türkiye Gündemi

  Türkiye Gündemi 21 Şubat 2012 MİT-Yargı Mücadelesi: Hürriyet: Taha Akyol: Vurun Savcılara! MİT yetkilileri hakkında soruşturma açılması elbette bir “devlet…
  23 Şubat 2019

  Türkiye Gündemi 21 Şubat

    Türkiye Gündemi   21 Şubat 2012     MİT-Yargı Mücadelesi:   Hürriyet: Taha Akyol: Vurun Savcılara! MİT yetkilileri hakkında…
  23 Şubat 2019

  İttihatçılığın (Yeni) Zaferi mi?

  Türkiye’deki değişim/ dönüşüm son zamanlarda herkesin dikkat ve rikkatine mazhar oluyor. Kemalistlerden başlamak gerekirse -ve bugünlerde artık Ergenekon diye anılan…
  23 Şubat 2019

  Tarif

  SÜREÇ Araştırma Merkezi sürekli bir merak içinde kendi hakikatini keşfetmeye çalışan evrensel bir bakışla dünya ve yaşadığı ülke arasında doğru…
   Raporlar
   23 Şubat 2019

   Geçici Köy Koruculuğu ve “Çözüm Süreci”

   SÜREÇ Araştırma Merkezi’nin Açık Toplum Vakfı ve Sabancı Üniversitesi İstanbulPolitikalar Merkezi (İPM) desteğinde gerçekleştirdiği ve bir seneyi aşkın.. bir süredirüzerinde…
   Raporlar
   23 Şubat 2019

   Türkiye’nin Suriye Politikası ve Bölge Alevileri Üzerine Etkileri

   SÜREÇ Arastırma Merkezi olarak “Türkiye’nin Suriye Politikası ve Bölge Alevileri Üzerine Etkileri” projesini ülkemizde çok yönlü gelisen toplumsal gerginlikler karsısında…
   Raporlar
   23 Şubat 2019

   Türkiye ve Kürt Realitesi

   Dışarıdan hadiseleri takip eden herhangi bir gözlemci için I. Körfez Savaşı(1991)’ndan bu yana Türkiye –Irak düzleminde yaşananlar ve Arap Baharı…
   Raporlar
   23 Şubat 2019

   Amerikan Seçim Kampanyaları Türkiye Uygulama Modellemeleri

   Dünyanın herhangi bir yerinde seçim kampanyası yürütenler için adayların seçilmesi ve partilerin başarılı olması için önemli temel kriterler vardır. Ancak…
   Raporlar
   23 Şubat 2019

   Ortak Yarın & “Hatay” Çalıştayı: Toplantı Transkripsiyonları

   SÜREÇ  Ekibi geçmiş tecrübelerinin oluşturduğu birikim ve bilinçle 2012 sonlarınadoğru Türkiye’nin geldiği yeni nokta ve durumu değerlendirerek zor koşullar altındayürüttüğü ve herkesin kendi kimlik ve aidiyetini serbestçe ifade edebilmesinihedefleyen çalışmalarını yeni bir platform “Ortak Yarın” çatısı  ile daha somut birevreye girişi temsil eden konuşmalara ve görüşmelere dönüştürmeyi planlamaktadır. “Ortak Yarın” ismini taşıyan yeni platform yalnızca aidiyet sorunlarını ve yaşanantravmaları konuşmanın ve tartışmanın ötesinde çözüm yollarını ve yaraların nasıliyileştirilebileceğini tespit etmeye ve bu tespitler ışığında somut projeler geliştirmeyedönük kurgulanmıştır. Ortak Yarın’ın ilk toplantısının tarih boyunca Bereketli Hilal ile Anadolu yarımadasıarasında coğrafi bir geçiş noktası olması hasebiyle kültürlerin sürekli bir karşılaşmanoktası olan çok dinli, çok dilli ve çok etnik yapılı bir şehir olan ve eski Kilikya şimdininÇukurova coğrafyasının aynı zamanda jeopolitik bakımından da en stratejik geçişnoktası olma özelliliğini taşıyan Hatay’da planlanması şehrin anlatılan özelliklerinin birsonucu olarak farklı kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı bir kent olmasınınyanısıra Türkiye’nin Suriye politikasından ve Ortadoğu’daki gelişmelerden belki de en fazla etkilenen şehir olma hususiyetini de taşımasından kaynaklanmıştır. Mezkurdüşüncenin gelişiminde Suriye’deki gerginliğin yükselmesi ile Hatay-Antakya baştaolmak üzere ilçelerinde araştırma merkezimizin bölge insanlarının durumunuanlamaya dönük insanlarla konuşma temelli geliştirdiği bölgesel projesinin ortayaçıkarttığı sonuçlar da etkili oldu. Bu çerçevede çalıştayımız konuşmacılarının tümkonuşmalarının çözümlemelerini içeren toplantı transkripsiyonlarını bölgede yaşayaninsanların kendi ve bölgesel realiteleri karşısında nasıl reaksiyonlar geliştirdiklerinigörmek bakımından faydalı olacağını düşünüyoruz. Ek:
   Ekopolitik
   23 Şubat 2019

   Türkiye Gündemi

   Türkiye Gündemi 21 Şubat 2012 MİT-Yargı Mücadelesi: Hürriyet: Taha Akyol: Vurun Savcılara! MİT yetkilileri hakkında soruşturma açılması elbette bir “devlet…
   Kapalı