Vahhabilik

IŞİD’in Mezhebi El Kaide’yi Aratıyor

BAĞDATİslam Devleti’nin lideri halife İbrahim tipik bir ramazan

Ortadoğu’da Halefiyet Savaşları

Belki de dünyanın ilk İslamcı hareketi diyebileceğimiz ve XVIII. Yüzyılda Arabistan yarımadasında doğmuş olan Vahhabi-Selefiliğin siyasi temsilcisi olması sıfatını taşıyan Suudi Arabistan ile bir bakıma hem Maşrık’ın merkezi olan ve Müslüman Asya ile Afrika’yı birleştiren zengin tarihe sahip Mısır’ın kolonyalizasyonuna hem de Osmanlı Hilafeti’nin lağvedilmesinden ortaya çıkmış olan rahatsızlıklara bir tepki olarak 1928 yılında Hasan el Benna tarafından kurulmuş olan İhvan-i Müslümin arasında süregelen halefiyet savaşları denklemine 1979 Devrimi ile Şii İran’ın girmesi ile Ortadoğu’daki güç, halefiyet ve mezhep mücadeleleri çok daha komplike bir hal almıştır.

İslamcı İttifakın Sonu

Mısır’da geçen Temmuz ayında yapılan darbe Ortadoğu’da yeni bir ayrılık oluşturdu ve Körfez monarşilerini Müslüman Kardeşler’den uzaklaştırdı. Bölgenin stratejik sahasında yaşanan bu kritik değişim anı gelecek yıllarda hükümetlere ve bölgesel ittifaklara tesir etmeyi vaat ediyor. Onlarca yıl Suudi Arabistan ve Müslüman Kardeşler silah arkadaşlığı yaptılar. Onlarınki İslami bir ittifaktı ve Mısırlı General Cemal Abdul Nasır’ın seküler Arap milliyetçiliğine karşı vaziyeti savunmak için 1950li yıllarda kuruldu. İttifak Nasırizmin sona ermesinden sonra da ayakta kaldı ve 1980li yıllardan beri İran’dan gelen Şii rekabete karşı Sünni İslami liderlik iddiasını savundu.

Bülten Aboneliği

 
 

İletişim

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org