Sovyetler Birliği

İlliberal Durgunluk

NEW YORK – Soğuk Savaş’ın çeyrek yüzyıl ardından bugün, Batı ve Rusya’nın arası tekrar bozuk. Bu sefer, en azından bir taraf için mesele çok açık bir şekilde ideolojik olmaktan çok jeopolitik. Batı, Sovyet sonrası coğrafyada birçok demokratik hareketi desteklediler, uzun süredir iktidarda bulunan diktatörleri daha cevap veren liderlerle değiştirmeyi amaçlayan ‘renkli devrimlere’ – bu liderler söz verdikleri şekilde demokrat olmamalarına rağmen – desteğini gizlemediler.

Komünizmden Geriye Kalan

Bizler şu an büyük çaplı ekonomik değişimin ve sosyal karmaşanın henüz başındayız. Son derece eşitsiz teknoloji kapitalizmi yeterince ücretli iş sağlayamıyor, böylece gençler daha radikal ekonomik gündemler benimseyebiliyor. Yeni sol, yeni ekonomik düzende hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı kaybedenleri birleştirerek kazanabilir. Hollanda ve Finlandiya’nın denediği evrensel vatandaşlık geliri gibi fikirler, Marx’ın Komünizm vizyonu olan “ herkesten yeteneğine, herkese ihtiyacınca göre” düsturuna yakın bir ruha sahip.

Kissinger’ın Rus – Amerikan İlişkileri için Vizyonu

Bugünkü münasebetlerimizin, 10 yıl öncesinde olduğundan çok daha kötü olduğunu söylemeye gerek duymuyorum. Aslında ilişkiler Soğuk Savaşın bitişinden bu yana en kötü halinde. Karşılıklı güven her iki tarafta da artık yok. İhtilaf, işbirliğine galebe çaldı. Yevgeni Primakov’un son aylarını hadiselerin böylesi bir şekilde rahatsız edici gidişatını durdurmak için yollar aramakla geçirdiğini biliyorum. Biz de onun bu gayretini devam ettirerek onun hatırasını onurlandırabiliriz.

Kırım'ın İlhakı Önceden Tasarlanmış

MOSKOVA—Çarşamba günü bir Rus gazetesi, Ukrayna hükümünetini çöküşe götüren haftalarda hazırlanan ve Rusya’ya yanıbaşındaki kaostan faydalanarak Kırım’ı ve güney doğu Ukrayna’yı topraklarına katmayı öneren muhtıranın belgesini sundu.

Putin Birleşik Devletler'i Suçluyor

MOSKOVA -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin'in, Cuma günü, Rus yetkililerin Moskova'nın görüşlerini ortaya koyduğu uluslararası toplantıda, Amerika'nın Ukrayna ve Ortadoğu'daki son krizler dahil yaşadığımız krizlere müdahil oluşunun krizleri daha da derinleştirdiği yönünde yaptığı eleştiri belki de onun Birleşik Devletler'e yönelik en sert eleştirisi oldu.

Eski Dünyanın Yeni Rolleri

Avrupa için, ABD'nin Asya'yı stratejik "pivot" olarak görmesinden başlayarak Çin yükselişinin etkileri oldukça geniş kapsamlıdır. 70 yıldan fazla bir süre ABD’nin üst düzey önceliği olduktan sonra, Avrupa Amerikan politika yapıcılarının gözünde ayrıcalıklı konumunu kaybetmeye başlıyor. Ayrıca çift amaçlı kullanıma açık ileri teknoloji ürünlerin Avrupa tarafından Asya'ya satışı Amerika'nın Asya’daki güvenlik rolünü sorunlu hale getirdiği için yeni ihtilaflar oluşturmaya adaydır.

Anahtar Kelimeler: 

Putin’in Ukrayna Seçenekleri

İlk seçenek olarak, Putin, Ukrayna ile bu ülkenin egemenliğine ve ekonomik refahına yönelik yaptığı saldırıları sonlandırarak uzlaşma yolunu takip edebilir. Bunun olması için hem Rusya’nın hem de Ukrayna ve Batı’nın dirayet ve devamlılık göstermesi gerekecektir. Böyle bir uzlaşma, Ukrayna’yı içeriden istikrarsızlaştıracak Rus uğraşlarının ve herhangi daha büyük bir işgal tehdidinin sonlandırılmasını ve bir tür Doğu-Batı anlayışının Ukrayna’nın uzatılmış Avrupa Birliği yolculuğunun Rusya tarafından zımnen kabul edilmesi çerçevesinde geliştirilmesini içermelidir. Aynı zamanda, bu anlaşma Ukrayna’nın NATO üyeliği için Ukrayna’nın çabalamaması ve Batı’nın bunu gerçekleştirme niyetinde olmaması hususunda açık ve net olmalıdır. Bu manzaradan dolayı Rusya’nın kendisini rahatsız hissetmesi kabul edilebilir bir durumdur.

Tarihin Sonunda Hala Demokrasi Var

Benim tarihin sonu hipotezim asla deterministik olmayı ya da liberal demokrasinin dünyada kaçınılmaz bir zafer olduğunu kast etmedi. Demokrasi, ancak insanların hukuk kuralları, insan hakları ve siyasi sorumluluk için istekli olarak savaşmaları sonucu ayakta kalır ve başarılı olur. Böyle toplumların geleceği liderlik, örgütsel yetenek ve pür iyi şansa bağlıdır. Demokratik olmayı amaçlayan toplumların en büyük problemi, insanların temel olarak hükümetten ne istediklerini sağlamada başarısız olmalarıdır. Bunlar bireysel fırsatları elde etmek için gerekli olan; kişisel güvenlik, iktisadi büyümeyi paylaşma ve temel kamu servislerinin (özellikle eğitim, sağlık ve altyapı) teminidir. Demokrasi yanlılarının odak noktası, zalim ya da acımasız devletlerin anlaşılabilen nedenlerle yetkilerini sınırlamaktır. Ama onlar nasıl etkili bir şekilde yönetilir düşüncesi üzerine çok fazla zaman harcamıyorlar. Woodrow Wilson’un ifadesiyle ‘hükümetin enerjisini aktif kılma yerine kontrol etme’ düşüncesi onların ilgisini daha çok çekiyorlar.

Almanlar Rusları Neden Sever?

BERLIN — Pek çok dış politika uzmanı gibi ben de Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesine ve devam edegelen Doğu Ukrayna’yı “yumuşak işgal”i karşısında şok oldum. 21. yüzyılda böylesine göz göre göre bir toprak ele geçirme gerçekten de şimdi olabilir mi? Fakat Rusya’nın hareketleri yalnızca sürpriz değildi. Eğer Ukrayna kriz ile ilgili Alman münazaralarını takip ederseniz siz başka bir garip fenomenle karşılaşacaksınız: eski politikacılar ve kamusal figürlerden oluşan bir topluluğun televizyonlara gidip Rusya’yı savunduklarına şahit olacaksınız.

Tatar Lidere Kırım Yasak

MOSKOVA— Tatar Meclisi Rusya’nın ezici bir çoğunlukla Moskova’nın Kırım’ı ilhak etmesine karşı çıkan Müslüman bir azınlık grup olan Kırım Tatarlarının liderini Rus topraklarına sonraki beş yıl içinde girmesini yasakladığını duyurdu. Emir Kremlin’in geçen ay ilhak ettiği bölge üzerindeki kontrolünü güçlendirmek için harekete geçtiğini ve Rus hükümranlığına karşı ortaya çıkabilecek geniş bir muhalefeti engellemeyi amaçladığını gösteriyor.

Sayfalar

Bülten Aboneliği

 
 

İletişim

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org