Silahsızlanma

Türkiye'nin Koruculuk Sistemi ve "Çözüm Süreci"

SÜREÇ ARAŞTIRMA MERKEZİ olarak Geçici Köy Koruculuğu (GKK) Sistemi ve “Çözüm Süreci” projesini; barış ve huzur ortamının ülkemizde ve bölgemizde tesis edilebilme imkanlarının oluşturulması bakımından tarihi ve kritik bir evre olarak içinde bulunduğumuz “Çözüm Süreci”nde gerçekleştirmenin anlamlı olduğunu düşündük. Çünkü Türkiye’nin en önemli meselesi olarak hep gündemde olan Kürt Meselesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olan ve silahlı mücadeleyi yöntem olarak benimsemiş olan PKK’ya/ye karşı mücadele amaçlı devlet tarafından yapılandırılan GKK sisteminin mevcut durumunu anlamanın silahsızlanmanın sağlanması bakımından Çözüm Süreci ile ilgili kritik bazı sorunların tespitine yardımcı olacağını düşündük.

Koruculuk Sistemi ve “Çözüm Süreci” Projesi Nihai Raporu Basın Duyurusu

SÜREÇ Araştırma Merkezi Açık Toplum Vakfı ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) desteğinde gerçekleştirdiği ve bir seneyi aşkın bir süredir üzerinde çalıştığı Geçici Köy Koruculuğu ve “Çözüm Süreci” projesinin nihai raporunu yayınlama noktasına ulaştı. Rapor Fuat Keyman hocanın danışmanlığında Evren Balta, Murat Yüksel ve Yasemin Acar hocalar tarafından kaleme alındı. Rapor Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun 26 farklı yerleşim biriminde bizzat akademisyenler tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında birebir yapılan derinlikli mülakatlarının sonuçlarına dayanıyor olup “Çözüm Süreci” bağlamında bir yandan Koruculuk Sisteminin son durumuna farklı bir bakış sağlarken bir yandan da sıkça gündemde olan silahsızlanma tartışmalarına yeni bir pencere açıyor. Koruculuk projesi raporu “Çözüm Süreci”nin kendi bünyesinde taşıdığı pek çok imkan, risk ve tehditlerle de ilgili dikkat çekici bulgular taşıyor. Raporun tam içeriğine ekteki PDF dosyasından ulaşılabileceği gibi internet sitemizden de erişime açıktır.

Rus Meselesi

Stratejik bir aklın başlangıcı Putin’in Rusyasının bazı bölgesel rahatsızlıklara sahip bir statüko gücü olmadığını anlamaktır. Bu Rusya Soğuk Savaş sonrası Avrupa’nın kurallarını yeniden yazmaya temayüllü otoriteryen bir rejimdir. Demokratik bir meşruiyete sahip olmayan ve ekonomisi fosil yakıtı ihracatlarına bağlı olan Kremlin artan bir şekilde kaba kuvvete dayanan bir milliyetçiliği ve dış fetihleri iktidarını devam ettirmek için kullanabilir.

SÜREÇ Araştırma: SDE(DDR); Silahsızlanma, Demobilizasyon ve Yeniden Entegrasyon

Çatışma süreçlerinden barışa geçişin sağlanması için güvenlik merkezli yöntem yerine müzakere merkezli yöntemin baz alınması ile beraber Birleşmiş Milletler 1999 yılından beri orjinal ismi ile DDR (Disarmament, Demobilization and Reintegration of Former Combatants) ve Türkçe karşılığı SDE (Silahsızlanma, Demobilizasyon ve Entegrasyon) diye isimlendirilebilecek programını teorik olarak geliştirmekte, çatışmaların sona ermesi ve barış inşası süreçlerinde bu programı uygulamaya koymaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi temelde birbirine bağlı 3 adımdan oluşan bu entegre ve bütüncül program, titiz bir planlama ile siyasi müzakere sonucu silah bırakmaya karar vermiş örgüt ya da örgütlerin üç aşamada siyasi süreçlere dahilini içerir:

Bülten Aboneliği

 
 

İletişim

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org