İhvan-i Müslimin

Ortadoğu’da Halefiyet Savaşları

Belki de dünyanın ilk İslamcı hareketi diyebileceğimiz ve XVIII. Yüzyılda Arabistan yarımadasında doğmuş olan Vahhabi-Selefiliğin siyasi temsilcisi olması sıfatını taşıyan Suudi Arabistan ile bir bakıma hem Maşrık’ın merkezi olan ve Müslüman Asya ile Afrika’yı birleştiren zengin tarihe sahip Mısır’ın kolonyalizasyonuna hem de Osmanlı Hilafeti’nin lağvedilmesinden ortaya çıkmış olan rahatsızlıklara bir tepki olarak 1928 yılında Hasan el Benna tarafından kurulmuş olan İhvan-i Müslümin arasında süregelen halefiyet savaşları denklemine 1979 Devrimi ile Şii İran’ın girmesi ile Ortadoğu’daki güç, halefiyet ve mezhep mücadeleleri çok daha komplike bir hal almıştır.

Türkiye Düşük Profile Geçiyor

ANKARA — Mısır’ın İslamist göstericileri geçen sene Kahire’de güvenlik güçleri ile ani bir karşılaşmaya yüzleştiklerinde Türk yetkililerden aldıkları öğüt sertti: Mevziyi tutun. Türkiye için bu tavsiye yalnızca kendi İslamist müttefiklerini destekleme değil ama kaybolan bölgesel tesirini de korumaya çalışmak anlamına geliyordu. Kahire’de İslamistlerin askerler tarafından devrilmesi sonrasında darbe karşıtı gösteriler Türkiye’nin çapa olduğu yeni bir Sünni Müslüman güç cephesi kurma çabalarının son mevziisini temsil ediyordu.

Kerry’nin İhvan Salvosu

Çarşamba günü Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry Mısır’ı iyi teşkilatlanmış olan Müslüman Kardeşlerini 2011’de uzun yıllar otokratik bir şekilde Mısır’ı yöneten Hüsnü Mübarek’i deviren devrimi “çalmakla” suçladı. Çok uluslu Amerikan firmalarının liderlerine Dışişleri’nde hitap eden Kerry İslamist grubun büyük ölçüde Arap dünyasındaki diğer kitle protestolarına cevap olarak sosyal medya aracılığıyla genç insanlarca başlatılan Mübarek’e karşı isyanı kendilerine mal ettiklerini söyledi.

İslamcı İttifakın Sonu

Mısır’da geçen Temmuz ayında yapılan darbe Ortadoğu’da yeni bir ayrılık oluşturdu ve Körfez monarşilerini Müslüman Kardeşler’den uzaklaştırdı. Bölgenin stratejik sahasında yaşanan bu kritik değişim anı gelecek yıllarda hükümetlere ve bölgesel ittifaklara tesir etmeyi vaat ediyor. Onlarca yıl Suudi Arabistan ve Müslüman Kardeşler silah arkadaşlığı yaptılar. Onlarınki İslami bir ittifaktı ve Mısırlı General Cemal Abdul Nasır’ın seküler Arap milliyetçiliğine karşı vaziyeti savunmak için 1950li yıllarda kuruldu. İttifak Nasırizmin sona ermesinden sonra da ayakta kaldı ve 1980li yıllardan beri İran’dan gelen Şii rekabete karşı Sünni İslami liderlik iddiasını savundu.

Mursi'nin Karnesi Zayıf

Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığının ilk yılının sonlarına yaklaşırken Mısır, organizatörlerin kitle protestoları olarak haber verdikleri ve liberal ve seküler Mısırlıların Mursi’nin devrilmesini talep edecekleri gösterilere hazırlanıyor. Fakat Mısır’ın ilk demokratik seçilen lideri beklenmedik bir tabandan da büyüyen bir düş kırıklığı ile ayrıca karşı karşıya. Bunlar kendisine oy veren İslamistler.

Cezayir ve Suriye

Arap Baharı Ortadoğu ve dünya siyasetinde yeni güç denklemlerinin oluşmasını sağlayan süreçleri tetikledi. İlk kıvılcımı Tunus’ta başlayan süreç Mısır’a, Libya’ya ve Suriye’ye yayıldı ve güçlü yerel ve küresel kamuoyu desteğine sahip oldu. Ancak otokratik yönetimlerin hakim olduğu Körfez Arap ülkelerinde, Suudi Arabistan’da ve Ürdün’de ne hikmetse aynı dünya kamuoyunun desteğine nail olamadı ve Batılı liderler Mısır, Suriye ve Tunus’taki diktatörlere yaptıkları çekilme çağrılarının benzerlerini mezkur ülkelerin liderlerine yapmayı münasip görmediler.

Bülten Aboneliği

 
 

İletişim

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org