Ortak Yarın

SÜREÇ Ekibi geçmiş tecrübelerinin oluşturduğu birikim ve bilinçle 2012 sonlarına doğru Türkiye’nin geldiği yeni nokta ve durumu değerlendirerek zor koşullar altında yürüttüğü ve herkesin kendi kimlik ve aidiyetini serbestçe ifade edebilmesini hedefleyen çalışmalarını yeni bir platform “Ortak Yarın” çatısı ile daha somut bir evreye girişi temsil eden konuşmalara ve görüşmelere dönüştürmeyi planlamaktadır. “Ortak Yarın” ismini taşıyan yeni platform yalnızca aidiyet sorunlarını ve yaşanan travmaları konuşmanın ve tartışmanın ötesinde çözüm yollarını ve yaraların nasıl iyileştirilebileceğini tespit etmeye ve bu tespitler ışığında somut projeler geliştirmeye dönük kurgulanmıştır. Bu düşüncenin gelişmesinde ülkenin yeni açılım süreçlerinin stratejilerinin kurgulanmasına evveliyatla ve aciliyetle olan ihtiyacı hissedilmiş ve bu çerçevede “Ortak Yarın” platformu üzerinden yürütülecek sivil toplum faaliyetlerinin böylesi bir sürece yapabileceği katkılar özellikle gözönüne alınmıştır.

Ortak Yarın toplantıları ile oluşan diyalog ortamının yerel çekirdek ekip yapılanmalarına dönüşmesinin gerçekleşmesine göre bu ekiplerin çözümlerini kamuoyuyla paylaşması kadar yetkililere de iletmesi hedeflenmektedir. Yerel çekirdek ekipler sahada yerelin yerelinde toplumun irili ufaklı sorunlarıyla meşgul olurken pratik çözümleri resmi yetkililere aktarıp insiyatif almaları talep edilecek ve sivil toplumun da desteği ve işbirliği ile devlet-toplum ilişkilerinin daha sağlıklı bir ilişki yapısına kavuşturulması için çalışmalar yürütülecektir.Aşağıdaki linklerden yapılan çalışmaların detayına ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: 

Bülten Aboneliği

 
 

İletişim

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org