Suriye Politikası...-II

Yeni Şafak: Müfit Yüksel: Suriye, güvenlik meselesi ve Medet Ünlü suikastı

İki yılı aşkındır Suriye'de süregelen olaylar ve savaş, gündemin en ön sırasını meşgul etmeğe devam ediyor. Olaylar sadece Suriye bazında değil tüm bir bölgeyi -tırmanışa geçen bir şekilde- etkileyecek görünüyor. Suriye, dünya dengeleri temelinde de domino rolü oynamaya aday ve aynı zamanda, başta Türkiye olmak üzere, bölgenin başat güvenlik sorunu haline gelmektedir. Sene başında Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki patlama, 11 Mayıs'ta Reyhanlı'da 52 kişinin ölümü ile neticelenen patlamalar güvenlik sorununu birinci sıraya taşıdı, hatta Türkiye'nin istihbarât ve güvenlik alanındaki sorunlarını açığa vuran bir rol oynadı. Devamı...

Cumhuriyet: Mustafa Balbay: Türkiye'nin Suriye Sorunu!

Korkarım ki, Başbakan Erdoğan, Beşşar Esad’dan daha yalnız hale geliyor!Soğuk savaşın bitim sürecini milat sayarsak 20 yılı aşkın süredir etrafımızda sürekli ateş topu dolaşıyor. İçimize kıvılcım sıçramasa bile sıcaklığı yetiyor. Balkanlar’ın 8, Kafkaslar’ın 6 parça olduğu 1990’lı yıllarda sadece dış değil, gündemimizi de bu coğrafya oluşturdu. Bunun pek çok nedeni vardı. Türkiye’yi vatan bilen Balkan ve Kafkas kökenli yurttaşlarımız ister istemez gelen her kötü haberden hükümeti de sorumlu tuttular. Türkiye’nin NATO üyesi olması“uluslararası çözüm” deyince bütün gözlerin Ankara’ya dönmesi sonucunu doğuruyordu. Pek çok hükümetin gelip geçtiği bu süreçte Türkiye genellikle çözümün bir parçası olmaya çalıştı. Bugünkü Suriye geriliminde ne yazık ki sorunun bir parçası haline geldik. Devamı...

Zaman: Abdülhamit Bilici: Esed’i barbarlaştıran annesi!

Reyhanlı’daki saldırının ardından Suriye tartışması daha da büyüdü. Birçok alanda başarılı olan Hükümet, Suriye politikası yüzünden eleştirilerin odağında: Türkiye,bu meseleye gereğinden fazlabulaştı? Esed’le sıkı dostluktan aşırı düşmanlığa geçişte yanlışyapıldı? Öngörüler niçin yanlış çıktı? Türkiye gücünden fazla bir işe mi kalkıştı? İzlenen politikadan genel olarak Hükümet sorumlu olsa da özelde bu soruların muhatabı, dış politikanın mimarı kabul edilen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Şimdiye kadar başarılı dış politikanın temel unsurlarından biri olan ve Davutoğlu’nun en çok emek verdiği Suriye siyasetinin şimdi eleştirilerin hedefinde olması ilginç. Devamı ...

Sözcü: Ayşe Sucu: Mezhepçilik bir beladır!

Or­ta­do­ğu kay­nı­yor ade­ta… Her gün on­lar­ca ölü… Sey­re­der­ken in­sa­nın ka­nı­nı don­du­ra­cak gö­rün­tü­ler in­ter­net­te kol ge­zi­yor… Ve ya­şa­dı­ğı­mız Rey­han­lı ha­di­se­si… Fer­yat­lar yü­rek­le­ri yak­tı. Türk mil­le­ti ola­rak kay­gı­la­rı­mı­zın art­ma­sı­na ye­ter­li se­bep… Al­lah mu­ha­fa­za, bi­ze de bu be­la bu­la­şır­sa ne ya­pa­rız? İç sa­va­şın la­fı bi­le in­sa­nı ür­per­ti­yor. Et­nik ve mez­hep­sel kav­ga­la­rın so­nu­nun gel­me­ye­ce­ği ise aşi­kar. Dün­ya ge­ne­lin­de olum­suz bir al­gı­ya sa­hip Or­ta­do­ğu So­run­lar bit­me­di­ği gi­bi ar­ta­rak de­vam edi­yor. En­te­re­san­dır, tüm Pey­gam­ber­ler bu böl­ge­den çık­ma­sı­na rağ­men ta­rih bo­yun­ca, üç di­nin din­dar­la­rı­nın ken­di id­di­ala­rıy­la ters düş­tük­le­ri de bir coğ­raf­ya­dırDevamı…

Milliyet: : Aslı Aydıntaşbaş  ‘Esad’in Problemi Annesi’

Suriye’deki savaşın Türkiye’deki fay hatlarını tetiklemeye başladığı noktadaDışişleri BakanıAhmet Davutoğlu’nun bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet, hayli uzun, ancak bir o kadar da ilginçti. Bakan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Washington gezisi sonrası ”Obama Türkiye’yi diplomasiye ikna etti” yorumlarına hayli alınmış olacak, Türkiye’nin Suriye krizinin başından beri diplomasinin içinde olduğunu kanıtlamak için Rusya ve Esad rejimiyle yaptığı görüşmeleri ilk kez anlattı. Washington gezisinde sadece Cenevre değil, Cenevre sonrası adımlar” konusunda da ilk kez ile ”tam bir uyum” sağlandığını söyleyen Davutoğlu, Batı’nın yeni pozisyonunu ”Siyasi süreçler denenecek ama olmazsa muhalefete olan desteğin mahiyeti değişecek” diye özetledi. Devamı...

Türkiye: Nuh Akbayrak: Suriye’de çözüme ilk defa bu kadar yakınız...

Suriye krizi başladığından bu yana Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun hangi toplantısına katılmışsam ana konuya girmeden önce, saatlerce Suriye krizi ile ilgili politikamızın nasıl oluştuğunu ve geliştiğini anlatıyor. Ben de hep sayın Bakan’ın boşuna zaman kaybettiğini düşünüyorum. Çünkü bugün hâlâ Türkiye’nin Suriye politikasını sorgulamanın, anlaşılmamaktan kaynaklandığını düşünemiyorumSayın Davutoğlu yine Suriye krizinin başından itibaren aşama aşama Türkiye’nin tutumunu ve kan dökülmeden çözüm için sarfedilen gayretleri, Esad’a dökülen dilleri anlatırken ben de Başbakan  Erdoğan’ın Washington gezisi sonrasında çok sık rastladığımız Türkiye sonunda siyasi çözüme razı oldu” sonucunu çıkaran üst seviye analiz dehalarını düşünüyordum... Devamı...

SÜREÇ ANALİZ

www.surecanaliz.org

Anahtar Kelimeler: 

Bülten Aboneliği

 
 

İletişim

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org