Rusya, Birleşik Devletler’i Kınıyor

MOSKOVA –İnsan hakları, demokrasi ve medeni özgürlüklere ilişkin kötü sicilinden dolayı Birleşik Devletler tarafından sık sık kıyasıya eleştirilen Rusya, Perşembe günü Senato İstihbarat Komitesinin CIA tarafından işkence uygulamalarına ilişkin raporunu ABD’ye karşı avantajı kendi lehine çevirmek için değerlendirdi ve bunlardan mesul olanları adalete teslim edilmesini talep etti.

Rus hükümeti Dışişleri bakanlığının sitesinde yayınladığı bir bildirisinde, raporun Amerikan mercileri tarafından işlenmiş bariz, sistematik insan hakları ihlallerinin teyit edilmesini sağladığını bildirdi.

 Bakanlığın insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti komisyonu üyesi Konstantin Dolgov tarafından neşredilen bu bildiri, rapordaki ifşaları korkunç olarak nitelendirdi ve ekseriyeti gizle kalırken ve Amerikan otoritelerinin onları hala tebliğ etme isteği duymuyorken sadece idari özetinin yayınlanmasını eleştirdi.

Bay Dolgov, bu bildiride, ‘‘Bizler insan hakları topluluklarını ve ilgili uluslararası örgütleri ve kurumları ‘teröre karşı küresel mücadele’ çerçevesinde işlenen insan hakları suiistimallerine dair tüm malumatın Washington’dan ifşasını sağlamaları için teşvik ediyoruz’’ dedi.

Rusya ayrıca kendi topraklarında CIA’nın gizli hapishane idare etmesine izin veren diğer hükümetlerin de oynadığı role dair bir tahkikat yapılması çağrısı yaptı ve bu hükümetlerin raporda bahsi geçen suçlarda ortak olduklarını belirtti.

Kremlin’in, Birleşik Devletler’in içinde bulunduğu tatsız vaziyete kıs kıs gülmesi için çok fazla sebep var. Nitekim Rusya, ülkesindeki hukukun üstünlüğü ve demokrasiye koyduğu kısıtlamalar yüzünden yıllardır aralıksız eleştirilerin hedefindedir.

Bu eleştiriler sadece Birleşik Devletler’den değil aynı zamanda 2012’de Rusya’nın işkenceyi yasaklayan bir uluslararası antlaşmayı ihlal etmekle suçlandığı sert bir rapor yayınlayan Birleşmiş Milletler’den de geliyor.   

2010 yılında, Birleşik Devletler, insan haklarını ihlal ettiği iddia edilen Rus mercileri ve vatandaşlarını cezalandırmayı amaçlayan Magnitsky Yasası olarak da bilinen bir kanunu benimsedi. Hiçbir suçtan dolayı mahkûm edilememiş olmalarına rağmen, Magnitsky listesindeki Rusların Birleşik Devletler’e seyahat etmeleri ve orada finansal varlık ya da diğer mülkleri bulundurmaları engelleniyor.

Bu kanunun adını aldığın Sergei L. Magnitsky, hükümet yetkililerinin büyük bir vergi yolsuzluğuna karıştığını duyurmaya çalıştıktan sonra, hapiste ölen bir Rus hukukçudur. Bu Amerikan insan hakları kanununa mukabil, Rus hükümeti de kimsesiz Rus çocuklarının Amerikan vatandaşları tarafından evlat edinilmesini yasakladı.

Moskova’nın sırıtmasına rağmen, Rus hükümeti vazifeyi suiistimal etmekle suçlandığı zaman, İstihbarat komitesinin Demokrat üyeleri tarafından bir tür kapsamlı bir tahkikatın yürütülmesine izin vermedi.

İşkence raporunu da İstihbarat Komitesinin Cumhuriyetçi üyeleri tarafından Rus parlamentosunda oldukça sık rastlanılan güçlü kamusal siyasi söylemin bir örneği olarak şiddetli bir şekilde çürütme çabaları izledi.

Ancak ABD’nin aksine son yıllarda, Rus parlamentosu Duma’daki çok az muhalif seslerin bazıları şaibeli sebeplerle meslektaşları tarafından dışarı atıldı ya da devlet başkanı Vladimir V. Putin’in hükümetini eleştirdiğinden dolayı vatana ihanet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Rusya, göçmen işçilere kötü muamele ve eşcinsellere karşı ayrımcılığın devlet tarafından tasvip görmesi de dâhil olmak üzere insan haklarını çiğnediğinden dolayı pek çok uluslararası örgüt tarafından suçlandı.

Dışişleri bakanlığının Perşembe günkü bildirisinde, Bay Dolgov, Birleşik Devletleri’nin kendisini küresel standartlarda demokrasi ve insan haklarının taşıyıcısı olarak örnek göstererek ikiyüzlülük yaptığını söyledi ve hala faaliyette bulunan Guantanamo Körfezi’ndeki hapishaneleri işaret etti.

Bay Dolgov, ‘‘Tarihin bu karanlık sayfası henüz kapanmadı. Bu vaziyet Birleşik Devletler’in ‘demokrasi modeli’ iddialarıyla uyuşmuyor. Bu realiteden uzaktır’’ dedi.

Çeviren(Tam Metin): Serdar Yeşiltay

(New York Times, Russia Denounces U.S. Over C.I.A. Torture Report, 11 Aralık 2014)

Çeviren: 

Serdar Yeşiltay

Bülten Aboneliği

 
 

İletişim

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org