Ortadoğu'da İsrail...

Taraf: Yüksel Taşkın: ABD ve İsrail lobisi

 İsrail’in son Gazze operasyonu Obama yönetiminden ciddi bir tepki görmedi. Obama’nın ikinci döneminde Filistin meselesiyle ilgili adımlar atabileceğini bekleyenler hayal kırıklığına uğramış görünüyorlar. Yine de ABD siyasi ve akademik çevrelerinde, İsrail’e verilen maddi ve diplomatik desteğin sorgulanmaya başlandığını söyleyebiliriz. İki saygın Amerikalı akademisyen, John J. Mearsheimer ve Stephen M. Walt, 2005’te İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası başlıklı bir makale kaleme almış, mevcut durumu eleştiren bu makale önceleri yayımlanacak yer bulamamıştı. Daha sonra farklı yerlerde yayımlanan makale, ciddi bir tartışma başlatmayı başararak hedefine ulaştı. Devamı…

Radikal: Oral ÇalışlarEn iyisi, Gazze'de askeri darbe yapın

Muhtemelen, Netanyahu; bir halkın bunca eziyetin ardından, daha makul bir siyaset izlemesinin mümkün olmayacağını düşünüyor. Filistinliler'i daha azılı şiddete sevk edebileceğini hesaplıyor. Peki bu olmazsa ne yapacak? Mısır televizyonlarının sabahtan akşama kadar, “Gazze'deki teröristler” haberi yaptığını duymak, insanı nasıl bir ruh hali içine sokabilir? “Gazze'deki teröristler, yani Hamas vuruluyor”, “Oh ne ala” hattında yol alan bir Mısır medyası. Sisi'nin bir darbeyle, seçilmiş Mursi'yi alaşağı ettiği Mısır'dan söz ediyoruz. Devamı…

Star: Ahmet Taşgetirenİnsanlık ölmüş-Ölmemiş!

Bazen bakıyorsunuz, “insanlık ölmüş” diyorsunuz: Bebeklere yönelik cinayetleri görmeyip, “İsrail haklı” mesajları veren Obama’ya bakıp, Cameron’a, Hollande’a, Merkel’e bakıp.  Netanyahu’ya, o “bebeleri de öldürün; çünkü yarın büyüyüp terörist olacaklar” diyen “pis kadın”a bakıp, “insanlık ölmüş” diyorsunuz. Tam bir sivil katliamına dönen operasyonları alkışlayan İsraillilere bakıp... İslam dünyasının kimi başkentlerindeki suskunluğa, hatta suskunluktan öte “Hamas’ın susturuluyor olması”ndan kaynaklanan gizli sevince bakıp... Devamı…

Yeni Şafak: Ali Bayramoğluİsrail ve Yahudiler...

Hala vuruyor. Çocukları, kadınları, sivilleri acımasızca vuruyor İsrail. Dünya seyrediyor. Buna Araplar da dahil. Bu vahşete karşı Türkiye, en azından Türkiye yekvücud oldu. Katliamdan sözeden Dışişleri sert, açık ve adil, siyasi partiler ortak bildiri yayınlıyor, üniversite rektörleri ortak açıklama yapıyor, basın hassas davranıyor, dış politikayı siyasete alet etme çabası düne oranla biraz daha az. İnsan olmak görmeyi ve tepkiyi gerektiriyor. Altını çizelim: Türk olmak, Arap olmak, Müslüman olmak değil, önce insan olmak... Devamı…

Sözcü: Uğur DündarGazze için toplanan yardım paraları ne oldu?

Ay­lar­dan Şu­ba­t’­tı, müt­hiş bir kış hü­küm sü­rü­yor­du.Sert mev­sim ko­şul­la­rı­na kar­şın ina­nıl­maz bir se­fer­ber­lik ha­li ya­şa­nı­yor­du. Vic­dan­lar ha­re­ke­te geç­miş, Türk Kı­zı­la­yı­’nın ön­der­li­ğin­de, mis­ket bom­ba­la­rı­nın ade­ta yağ­mur gi­bi yağ­dı­ğı böl­ge­ye yar­dım gö­tü­re­bil­mek için, ne­fes ke­sen bir ya­rış baş­la­mış­tı. Türk Ec­za­cı­lar Bir­li­ği­’nin ön­der­li­ğin­de top­la­nan ilaç, tıb­bi mal­ze­me ve ame­li­yat ekip­man­la­rı, hiza man kay­be­dil­me­den uçak­la gön­de­ril­di.  Maz­lum­la­rın der­di­ne der­man ol­mak is­te­yen gö­nül­lü dok­tor­la­rı­mız da ay­nı uçak­tay­dı. Acil yar­dı­mın he­men ar­dın­dan 35 TI­R’­lık bir kon­voy ha­zır­lan­dı. Araç­lar tı­ka ba­sa ilaç ve tıb­bi mal­ze­mey­le do­luy­du. Devamı…

(Süreç Analiz 22 Temmuz 2014)

Bülten Aboneliği

 
 

İletişim

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org