Küresel Isınmayla Mücadele İçin Muhafazakâr Bir Plan

CAMBRIDGE – Yakın zamanda, karbondioksit emisyonlarını sınırlama planı önermek üzere birkaç eski kıdemli Cumhuriyetçi yetkilinin arasına katıldım. Grup, George W. Bush hükümetinde Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı olan, benim Harvard’dan arkadaşım Greg Mankiw de dahil olmak üzere; Jim Baker, Henry Paulson, and George Shultz gibi isimleri içeriyordu–hepsi Cumhuriyetçi, eski hazine bakanları. Mankiw ile aynı göreve, Başkan Ronald Reagan zamanında hizmet ettim.

Bu katılımcıların adlarını, Cumhuriyetçiler CO2 emisyonunu sınırlandırma odaklı hükümet çabalarına tam anlamıyla karşı çıkarken, Demokratların bu tarz planları onayladığı bir zamanda gelen bu öneriye yönelik muhafazakâr desteğin seviyesinin altını çizmek amacıyla zikrediyorum. Cumhuriyetçilerin planımıza vereceği desteğin, çift partili yasamanın temelini oluşturacağını umuyoruz.

Plan, tüm CO2 kaynakları için, vergileri, toplanan gelirleri tüm hanelerdeki kişi başına düşen indirim ile birleştirmeyi amaçlıyor. Uzmanlar, metrik ton başına 40 dolarlık bir verginin, tüm mevcut emisyon düzenlemelerinden daha fazla CO2 kullanımında azalma sağlayacağını söylüyor.Bu sebeple planımız, vergi ve kâr payı planı ile beraber bu kullanışsız düzenlemenin tümünü saf dışı bırakacak bir mevzuat talebinde bulunmak.

Grubumuz, araçlardan, ev ısınmasına ve diğer insan aktivitelerine kadar ısınmaya sebebiyet veren CO2 emisyonunun rolünde; ayrıca küresel ısınmanın boyutuna dair,  hem günümüzde hem de gelecekte önemli bir uyuşmazlık olduğunun bilincinde. Ancak inanıyoruz ki, CO2 emisyonunun, küresel sıcaklıkta tehlikeli bir gelecek yaratma riski, bunu düşürmek için bir politika benimsetecek kadar yüksek.

Karbon vergisi, CO2 emisyonunu sınırlandırmanın en basit ve ekonomik açıdan en etkili yolu. Mevcut pek çok külfetli düzenleme metodundan daha iyi. Ayrıca, Avrupa’da denenen ve Başkan Barack Obama yönetimi sırasında önerilen “emisyon üst sınırı ve ticareti”nden çok daha basit ve güvenilir.   

Karbon vergisinin stratejisi oldukça basit: CO2 emisyonuna sebep olan her hane halkı ve işletmeden, ürettikleri emisyon hacmine göre bir vergi ödemelerini talep et.- araç sürmek için benzin kullanmak ya da evlerini ısıtmak için veya bir işletmeyi çalıştırmak için gaz kullanmak gibi eylemler.

Bir karbon vergisi, ham maddenin ekonomiye girdiği noktada vergilendirilerek dolaylı olarak toplanabilir. Bu sebeple, petrol rafinerideyken vergilendirilebilir, kömür madenden ayrıldığında, bu ve bunun gibi… Vergi, sonrasında, ham maddelerden yapılmış ürünlerin fiyatları üzerine kurulabilir. Bireyler ve işletmeler, her bir işlemde vergi ödemenin rahatsızlığını duyumsamadan, karbon vergisini içselleştirecektir.  

Karbon vergisi, üretimde karbon kullanan tüm malların ve hizmetlerin fiyatlarına yansıyacağından, bu durum hane halkı ve işyerlerini, davranışlarını CO2emisyonlarının hacmini azaltmak doğrultusunda teşvik edecektir.Bu, daha az araç kullanma, daha fazla yakıt-randımanlı teknoloji kullanma, ya da muhafaza etmek için yatırım yapma anlamına gelebilir. Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi, devlet sübvansiyonlarına ihtiyaç duyulmadan, karbon temelli enerjiye göre daha rekabetçi hale gelecektir.

Farklı karbon bazlı ham maddeler, farklı miktarda CO2 üretir. Örneğin, elektrik üretmek için kömür kullanmak, doğal gazdan daha fazla CO2 üretiyor. Karbon vergisinin ekonomiye dahil oluşu, bu sebeple ham maddelerin çeşitlerine göre değişiklik gösterebilir. Mühendislik uzmanları, ABD Kongresine her tür karbon bazlı ham maddenin vergilendirilmesinde, ton başı 40 dolara eşit bir miktar elde etmek için ne kadar gerektiğini tavsiye edebilecek durumda (ya da alınmak istenen toplam vergi ne kadarsa o miktarda).  

Bir karbon vergisini yasallaştırmanın uygulanmasındaki problem, siyasi. Kimse daha fazla vergi ödemek istemiyor. Bu sebeple, planımız, hane halklarına karbon vergisini “nakdi kârpayı” ile birleştirip sunmayı öngörüyor. Her bir hane halkı, her yetişkin için aynı miktarda, her çocuk içinse bu miktarın yarısı kadar “karbon payı” alacaktır. Pay, hane halkının ödediği karbon vergisinin miktarına bağlı olmayacaktır.

Bu yüzden, karbon payı bütün hane halkının üçte ikisinin, karbon vergisine ödediklerinden daha fazlasını nakdi olarak almalarına sebep olurken; karbon vergisi, ödeyenlerin emisyonlarına orantılı olarak, doğru teşviki sağlayacaktır. Ton başına 40 dolarlık bir karbon vergisi, dört kişilik bir hane halkına yıllık 2.000 dolar pay vermek için yeterli geliri sağlayacaktır.   

Küresel ısınma ve CO2 emisyonuyla olan bağlarına dair güncel bilimsel kanıtlar ışığında, verginin her beş yılda bir yeniden gözden geçirilmesini öneriyoruz. Vergiyi yükseltmek elverişli olsa bile, tüm gelirin hane halkına geri döndürülmesinde uygulanan aynı süreç de uygun olacaktır.

Bir karbon vergisi, ABD ihracatının maliyetini arttıracağından, teklif ettiğimiz mevzuatta, ihracatçılara, ürünlerine yerleştirilen karbon vergisi miktarına eşit bir indirime gidilmesi çağrısı yapılmaktadır.Benzer biçimde, karbon vergimiz, eşdeğer bir karbon vergisi uygulamayan ülkelerden gelen ithal mallara uygulanacak ve elde edilen gelir, tüm hane halkına dağıtılan para havuzuna eklenecektir.

Planın bu ayın başlarında açıkça sunulmasından sonra, sağ ve sol görüşten kimselerden, bu fikri ne kadar çok sevdiklerine dair epey fazla sayıda mail aldım. Demokratlar, CO2 emisyonunu azaltmak ve küresel ısınma ile mücadele etmek için bir plan önermeleri sebebiyle Cumhuriyetçileri alkışladı. Cumhuriyetçiler, mevcut çevre düzenlemelerini ekarte ederken, küresel ısınmayla efektif bir biçimde baş etme fikrini seviyorlar.

Demokratlar, CO2 emisyonlarını azaltmak için ABD'nin geleneksel açıdan en önemli mevzuat savunucuları.Cumhuriyetçilerin, kongrenin her iki evini ve başkanlığı kontrol altına almasıyla birlikte, çift partili destek talep edecek bir planı yasallaştırmanın en doğru zamanı.

 

Çeviren (Tam Metin): Gaye Polat

(PS, Martin Feldstein, A Conservative Plan to Combat Global Warming, 21 Şubat 2017)

Çeviren: 

Gaye Polat

Bülten Aboneliği

 
 

İletişim

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org