Erdoğan Sonrası Ak Parti'nin Durumu

Radikal: Oral Çalışlar: Gül, Başbakan olacak mı, olabilecek mi?

Recep Tayyip Erdoğan'ın, en azından şimdilik, yani önümüzdeki 10 aylık süre için, tercihinin Abdullah Gül olmadığı ortada. Parti içindeki daha genç isimler; Tayyip Erdoğan'ın bir "yenilenme projesi" olarak tanımlanabilecek yaklaşımına, büyük ölçüde destek veriyorlar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 2015 Haziran'da yapılacak seçimlere kadar Başbakan olması teknik olarak mümkün değil. Çünkü, milletvekili olmayan bir siyasetçinin Başbakan olmasının yolu kapalı. Gül, AK Parti'ye genel başkan olabilir mi? Bunun yolu da dün itibariyle kapandı. Çünkü AK Parti'nin yeni Genel Başkanını belirleyecek olan kurultay, onun cumhurbaşkanlığı henüz bitmeden gerçekleşecek.Devamı…

Sözcü: Mustafa Sönmez:Şimdi neler olacak?

RTE’­nin Köşk se­çi­mi ka­zan­ma­sı, sür­priz ol­ma­dı. Şim­di me­rak edi­len, RTE son­ra­sı AKP yö­ne­ti­mi ve Baş­ba­kan­lık, eko­no­mi yö­ne­ti­mi… Bu­nu Tür­ki­ye­’ye pa­ra ya­tır­mış ve bel­ki da­ha da ya­tır­mak is­te­yen fi­nans ka­pi­tal ka­dar, on­la­rın içe­ri­de­ki uzan­tı­la­rı da me­rak­la so­ru­yor­lar. He­men be­lir­te­lim ki, bu se­çim so­nu­cu, AKP baş­ta ol­mak üze­re-bel­ki HDP ha­riç- tüm si­ya­si par­ti­ler­de, yi­ne sür­priz ol­ma­yan bir mü­ca­de­le­yi de baş­lat­mış du­rum­da. Tek tek üs­tün­den gi­de­lim… AK­P’­de çe­kiş­meRTE’­nin gön­lün­de uzun sü­re­dir ya­ta­nı bi­li­yo­ruz; Köş­k’­e çık­mak, o hız­la ge­nel se­çim­ler­de Ana­ya­sa­’yı de­ğiş­ti­re­cek bir se­çim za­fe­ri ka­zan­mak ve Ana­ya­sa­’ya Baş­kan­lık sis­te­mi­ni ge­ti­ren de­ği­şik­lik yap­tı­ra­rak “Baş­ka­n” ol­mak… Bu ol­ma­dı, ga­li­ba ol­ma­ya­cak daDevamı…

Yeni Şafak: Mehmet Metiner:Yeni bir Çankaya ve yeni bir AK Parti dönemi

Halkın doğrudan kendi başkanını seçmesi, siyasetin yeni dönemdeki mihverinin Çankaya olacağı anlamına geliyor. Yeni bir Çankaya ve yeni bir yönetme dönemi başlıyor. 27 Mayıs'la birlikte 'devlet' adına 'millet' üzerinde bir tür vesayet aracına dönüştürülen Çankaya modeli sona eriyor. Bir başka deyişle, 'devlet' ve 'millet' ayrışması sona eriyor. Çankaya ardına kadar millete açılıyor. Devlet artık bütünüyle milletin emrindeki veya hizmetindeki bir aparata dönüşüyor. Ülkeyi ve milleti devlete ait gören bir anlayış yerine devleti millete ait bir araç olarak gören bir yeni anlayış tarih sahnesine çıkıyor. Devamı…

Star: Ahmet Taşgetiren:Ak Parti için yeni sınav dönemi

Memleket için hayırlı olsun.Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Kuşkusuz Türkiye için yeni bir dönem başlamış bulunuyor. Evet, halk oyunun devreye girmesi, Çankaya etrafındaki allengirli hesapların sonunu getirmiştir. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı, Gül’ün geliştirdiği çığırda, Çankaya’da millete karşı devleti temsil eden ya da “steril şahsiyetler” görme döneminin de sonu olacak gibi görünmekttedir. “Terleyen Cumhurbaşkanı”içine Erdoğan üslubu ile ne girecekse, öyle bir Cumhurbaşkanlığına tanık olacağız. Yarıştan sonra da koşmaya devam eden bir at gibi, “Çankaya sakinliği” pek  öyle temsili bir sükunet olacak gibi görünmüyor. Devamı…

Milliyet: Serpil Çevikcan:Gül’ün açıklaması ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Gül ve ardından Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik’in dünkü açıklamaları gündemi belirledi. Erdoğan sonrası dönem için partide değişik Gül senaryoları konuşuluyor. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezi’ne geldiğinde gazetecilerle de selamlaştı. Dünün flaş açıklaması Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den geldi. Cumhurbaşkanlığı görevinin “fiilen bittiğini” vurgulayan Gül, geçmişteki siyasi mücadelesine atıf yaparak, AK Parti’ye geri döneceğini, bunun doğal olduğunu açıkladı. Gül’ün nihai kararını, Tayyip Erdoğan’ın 12. Cumhurbaşkanı seçilmesinin üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden yapması da not edildi. Devamı…

( Süreç Analiz 12 Ağustos 2014)

Bülten Aboneliği

 
 

İletişim

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org