Başbakan Erdoğan ve Gezi Parkı

 

Radikal: Cengiz Çandar: Erdoğan tarihe nasıl geçecek?

Tayyip Erdoğan'ın öylesine parlak bir on yıllık başbakanlık performansından sonra bugün içine düştüğü durumu gerçekten bir 'Shakespeare trajedisi' olarak görüyorum. Çok etkili ve önemli bir yabancı gazetenin muhabiri “Son sorum” dedi, “Tayyip Erdoğan, tarihe büyük bir reformcuolarak geçemeyecek mi yani?”  “Geçebilir” diye cevap verdim; “Geldiği noktadan dramatik bir dönüş yaptığı takdirde mümkün. Tabiatını bildiğim kadarıyla bunu yapabileceğine pek ihtimal vermiyorum gerçi ama… Gezi performansı öyle kötü oldu ki Cumhurbaşkanı Gül’ün dediği gibi on yıl tırnakla kazarak kazandıklarını on gün içinde heba etti sanki. Ama şimdi tutturduğu doğrultuda giderse, başka bir sıfatla geçer tarihe. Şu anda bıçak sırtında gidiyor. Her iki tarafa da düşebilir…” Devamı…

Zaman: Hüseyin Gülerce: Bunu Erdoğan’a neden yapıyorlar?

Gezi Parkı olaylarının başlattığı sürecin, AK Parti’ye ve Sayın Başbakan’a karşı on bir yıldır biriken öfke ve tepkiyi organize eden bir operasyon olduğu besbelli. Muhalefet yetersiz kaldığı için devreye iyi saatte olsunlar girdi. Hiçbir istihbarîbilgi olmasa bile bütün AK Parti karşıtlarının bir anda, en hızlı şekilde sahaya inmesi, devreye girmesi, medyasıyla, dünyasıyla, ABD’si, AB’siyle, yabancı basınıyla büyük bir koronun sahne alması, neyin ne olduğunu anlatmaya yeter. Devamı…

Sözcü: Ayşe Sucu: Başbakan ve Gezi direnişçileri

20 gün ön­ce, bir tek cüm­le­siy­le bi­te­bi­le­cek olan Ge­zi Par­kı di­re­niş­le­ri­nin bu rad­de­ye gel­me­si­ni muh­te­me­len Baş­ba­kan is­te­di. Ken­di­si­nin iyi bir stra­te­jistol­du­ğu­nu söy­le­me­ye ge­rek yok. Gö­rü­nen o ki üçün­cü ik­ti­dar dö­ne­min­de ya­pı­lan, ba­şı­nı ağ­rı­ta­cak pek çok yan­lı­şı ört­bas et­mek için bu­lun­maz bir fır­sat ya­ka­la­dı Baş­ba­kan. Öy­le ki ne Rey­han­lı kat­li­amı­na se­bep olan ba­şa­rı­sız Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı, ne İm­ra­lı mü­za­ke­re sü­reç­le­ri, ne 337 mil­yar do­lar­lık dış borç, ne BOP Baş­kan­lı­ğı açık­la­ma­la­rı, ne son dö­nem­de ken­di­si­nin ve kur­may­la­rı­nın üs­lup ha­ta­la­rı bu sa­ye­de gün­de­me ge­le­me­ye­cek ka­dar önem­siz ol­du. Baş­ba­kan, sık­lık­la di­le ge­tir­di­ği “yüz­de el­li­” kit­le­si­ne sı­kı sı­kı sa­rıl­mak is­ti­yor. Faz­la­sın­da gö­zü yok gi­bi! Ama da­ha azı­na da ta­ham­mü­lü yok. Devamı…

Hürriyet: Ahmet Hakan: Neden bitmiyor?

“GEZİ’deuçaksavar mermisi bulundu” türü yalanlar üfürmeseniz, bitecek. Ağzınızı her açtığınızda “faiz lobisi” demeseniz, bitecek. Bütün bir Gezi ahalisini, “Camide içki içtiler” diye töhmet altında tutmaya çalışmasanız, bitecek. Gezi’ye giden insanları “Türk bayrağı yaktılar” diye itham etmeseniz, bitecek. Cadı avı başlatmak yerine “Nerede yanlış yaptık” avı başlatsanız, bitecek. İstanbul’da orantısız güç kullanıldığı için sadece tek bir polisi açığa alıp bütün sorumluluğu o tek bir polise yıkmasanız, bitecek. Sanki o eski tür “laik/İslamcı kavgaları”ndanbiri yaşanıyormuş gibi davranmasanız, bitecek. Gezi’deki namazları, kandilleri, başörtülüleri bir kere görseniz, bitecek. Bu zamana kadar size her şeye rağmen destek vermiş bilumum demokrat ve liberal aydınların şimdi size neden karşı çıktıklarını bir kere düşünseniz, bitecek. Bir kere gülseniz, bitecek. Devamı…

Star: Mustafa Karaalioğlu: Yurtta ve cihanda Gezi Parkı

Başa dönmeyelim. Nerede hata yapıldı, nasıl yapılsaydı yaşananlar olmazdı demenin zamanı değil. Olayın bu noktaya gelmemesi sağlanabilir miydi; özellikle dünyadaki etkileri önlenebilir miydi? Evetama o eşik geçildi. “Önleyici hekimlik” konusunda yeterli tecrübe sahibi olunmadığı bir kez daha görüldü. Bununla birlikte başa dönmemek demek, yapılanların analiz edilmemesini veya üstünün örtülmesini gerektirmiyor. Sahici ya da gerçek olması durumu değiştirmez, her sosyal ve siyasal hadise enine boyuna incelenmeye, dersler çıkarmaya değerdir. Kemalist-laik blokla olağan gerilim hali yaşayan ve bir müddet daha yaşayacağı belli olan iktidarın bunu siyasetin tabiatı gereği yapmak mecburiyeti de vardır. Devamı…

Habertürk: Serdar Turgut: AK Parti karizmayı fena çizdirdi

GEZİ gençliğinin hayat felsefesinin ne olduğunu anlamak için sanırım iyi bir MonocleDergisi okuyucusu olmak gerekiyor. İnsanın kendisini birey olarak ifade etmesinin, yaratıcı bireyleşmenin, beyinlerin hür olmasının, hayata hiçbir türde bağnazlıkla yaklaşmamanın teorisini yapan bu muhteşem dergiyi keşke Başbakan Erdoğan da okuyabilseydi ve Türkiye'yi tüm dünyanın imreneceği düzeyde kaliteli bir ülke haline getirme yolunda yürüyebilseydi. Benim üzüldüğüm nokta şu: AK Parti'ye sadece hayatlarına inancı merkez yapmış insanlar destek vermiyor. Devamı…

(21 Haziran 2013)

Bülten Aboneliği

 
 

İletişim

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org