Ak Parti Cemaat Kavgası ve Son Operasyonlar

Taraf: Mücahit Bilici:Gülen Cemaati’ni bitirmek

Şahsi birkaç dostluğum hariç Cemaat’ten hayatımdasadece zarar gördüm. 90’ların sonu, 2000’lerin başında Cemaat’in şimdi sıradanlaşmış eleştirisini yaptığım için sansüre uğradım. O zamanki kimi yazılarımı kitaplaştırmak isteyen yayınevleri (bana özgü olmayan, her eleştiriye uygulanan) yayın-dağıtım şirketinin tehdidi nedeniyle basmak istedikleri kitabımı basamadılar. Sözlerimden zerre taviz vermedim. Şimdi cemaatsavar kaplan kesilseler de o yayıncılardan bazıları vaktiyle Cemaat korkusundan süt dökmüş kedi gibiydiler. Cemaat eleştirilerimin başında iktidar ve devlet merkezli olması ve Türk milliyetçiliği geliyordu. Cemaat her zaman yalakalığı dürüst eleştiriye tercih etti. Devamı…

Radikal: Özgür Mumcu:Kardeş kavgası

Muhtemelen kardeşlerin kendileri hakkında söylediklerinin çoğu yalan, birbirleri hakkında söylediklerinin çoğu doğru. Bir gün gerçek bir yargılamada lazım olabilir. Her kötülüğün arkasında “Ergenekon” vardı. Şimdi her kötülüğün arkasında “paralel devlet” var. Oyunda değişmeyen tek bir veri var. Erdoğan milli ve ebedi mağdur.  Kimi Ergenekon kimi kontrgerilla der. Elbette bu memlekette bir derin devlet sorunu var. Darbelere önayak olmuştur, siyasi sebeplerle cinayetler işlemiştir. Devamı…

Yeni Şafak: Ali Bayramoğlu:Cemaat meselesi iktidar kavgasından ibaret değil!

7 Şubat 2012'de MİT müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla patlayan kriz üzerine kaleme aldığım yazılarından birisinde şunları yazmıştım: 'Türkiye'nin kendi değişim sürecinin ürünü olan, 'sivri bir uç'la karşı karşıya bulunduğu açıktır. Ve bu ucun törpülenmesi bugün Türkiye'nin asli meselelerinden birisi haline gelmiştir. Bu sivri , (... ) 'otonomlaşan ve alanını genişleten yargı-polis mekanizması' olarak karşımıza çıkmaktadır. Devamı…

Sözcü: Mehmet Türker:Suç ortakları!..

Em­ni­yet mü­dür­le­ri, po­lis şef­le­ri ke­lep­çe­len­di, ba­zı­la­rı te­ker te­ker tu­tuk­la­nı­yor!.. An­la­ya­ma­dım… Bun­lar uzay­dangel­di?.. Ya da ik­ti­dar de­ğiş­ti, ik­ti­da­ra ye­ni ge­len­ler mi bun­la­rı ke­lep­çe­le­di­ler ve tu­tuk­la­nı­yor­lar?.. Böy­le ol­ma­dı­ğı­na gö­re… Bu po­lis şef­le­ri suç­luy­sa, ik­ti­dar da on­la­rın suç or­ta­ğı­dır!.. Bal­yoz ve Er­ge­ne­kon da­va­la­rıy­la 4-5 yıl içe­ri atı­lıp ha­ya­tı ka­rar­tı­lan ge­ne­ral­le­rin, ami­ral­le­rin eş­le­ri ve ço­cuk­la­rı ola­ya “bu­gün ba­na ya­rın sa­naeden bu­lu­r” gö­züy­le ba­kıp, ke­lep­çe­le­nen po­lis şef­le­ri için de “a­da­le­t” is­te­ye­rek asa­let gös­te­ri­yor­lar… Oy­sa on­lar, Bal­yoz, Er­ge­ne­kon, Poy­raz­köy, Odatv gi­bi da­va­lar­da “suç uy­dur­ma­”, “sah­te de­lil üret­me­”, “giz­li ta­nık ya­rat­ma­” id­di­ala­rı ne­de­niy­le de­ğil, ik­ti­da­rın aya­ğı­na bas­tık­la­rı için ope­ras­yo­na ta­bi tu­tul­du­lar!.. Devamı…

Akşam: Turgay Güler:TIR fetişistlerini unuttunuz mu?

Paralel örgüte yönelik operasyonda teslim olan bir polis müdürü, şehit annelerine seslenerek şöyle diyor:  “Benim annem yok, lütfen beni evladı yerine kabul etsinler. Annemin hatm-i şerifi yarım kaldı. Son 5 cüzümü anneler okusun”.  Niye ki?  Nezarette, mahpusta Kuran okumak yasak mı?  Tabii ki yasak değil, lakin mesele başka.  O yüksek sesle bunu söyleyip etrafına duyururken, “gazeteleri” de manşete çıkarıyor. Anlayacağınız algı operasyonu yapılıyor.  Bütün mesele kamuoyuna “Bu adamcasusluk yapmış kardeşim?” dedirtmek.  Bir diğerinin annesi ağlıyor; “oğlum oruçluydu” diye. Öbürü “tam sahura kalkmıştık…” diye başlıyor söze. Devamı…

( Süreç Analiz 26 Temmuz 2014)

Bülten Aboneliği

 
 

İletişim

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org