Veriye Dayalı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

NEW YORK – Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu yıl yapılması planlanan yıllık toplantısında gündem maddesi olarak ön plana çıkan bir madde, BM'nin 2030'da dünyanın en büyük zorluklarını çözmeye yönelik fikir birliğinin yol haritası olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) konusundaki küresel ilerlemeyi değerlendirmek olacak.

SKH'lerden önceki Milenyum Kalkınma Hedeflerini yaratmada yardımcı olan BM ekibindeydim. MKH’lerin 2015'teki sona erme zamanına kadar, dünyanın bu zamana kadar gördüğü, küresel sağlık ve kalkınmadaki en hızlı ve kapsamlı kazanımlar teşvik edilmiştir. MKH'ler SKH'lerin yolunu açtı ve ben, küresel toplumun 2015 sonrası kalkınma gündemini sürdürmek için göstermiş olduğu bağlılıktan dolayı cesaretlendim.

Ancak, benim ve diğerlerinin anladığı üzere, özellikle kadınların ve kızların ihtiyaçlarına yönelik daha kasıtlı, veri odaklı bir odaklanma olmaksızın geniş bir hedef yelpazesine doğru ilerleme, kötüye gidecektir. Evrensel toplumsal cinsiyet eşitliğini elde etmede başarısız olursak, yoksulluğun sona ermesinden sağlık yaşam sağlanmasına kadar birçok başka hedefte de yetersiz kalırız.

MKH’ler ile ilgili kişisel sıkıntılarımdan biri cinsiyet eşitliğinin eylemden çok, retorik bir mesele olmasıydı. Güçlendirme sözü verilmesine rağmen MKH’ler, kadınların ve kızların karşılaştıkları cinsiyete dayalı şiddet ve ekonomik ayrımcılık gibi birçok zorluğu yeterince hedef alamadı. Bu boşluklar devam etti, çünkü 1990'larda MKH’ler oluşturulurken ben dahil olmak üzere birçok kişi problemin boyutunu veya karmaşıklığını yeterince anlamadı.

SKH'lerle benzer bir kaderden kaçınmalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak, nesilde bir olabilecek bir fırsattan çok daha fazlası; aynı zamanda neredeyse tüm SKH'lerde ilerleme kaydetmenin ve herkesin gelişebileceği bir dünya inşa etmenin de en iyi yoludur. Bill ve Melinda Gates, önümüzdeki hafta New York'ta bir dünya liderleri topluluğunda görüşecek ve yeni bir raporda gösterecekleri gibi toplumsal eylem, cinsiyet eşitsizliğinin çeşitli boyutlarına hitap etmek ve ilerleme kaydetmenin gerekli olduğunu yeni bir raporda gösterecekler.

En büyük engellerden biri, arazi hakları, eğitim, aile planlaması veya sağlık hizmetleri gibi orantısız bir şekilde kadınları ve kızları etkileyen konulardaki iyi veri eksikliğidir. Veriler, nelerin çalıştığını ve ilerlemenin nasıl izleneceğini anlamak için gereklidir. Yine de güncel veriler, 17 SKH'deki ilerlemeyi değerlendirmek için geliştirilen göstergelerin sadece küçük bir kısmı için var- 40'tan fazla doğrudan toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere. Çoğu ülke, temel toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi olan SKH 5 ile ilişkili ilerlemenin 14 göstergesinin sadece üçünü ölçüyor.

Bill & Melinda Gates Vakfı, bu kritik boşlukları doldurmak için programların ve ilke müdahalelerinin tasarımını ve hedeflemesini artıracak daha güvenilir veriler üretmek için üç yıllık, 80 milyon dolarlık bir girişim oluşturdu. Bu çabanın bir parçası olarak vakıf, son zamanlarda ülkelerinin topladığı toplumsal cinsiyete özgü verilerin kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmak için BM Kadınlarıyla 10 milyon dolarlık bir ortaklık başlattı. Vakıf aynı zamanda hedeflere doğru ilerlemeyi değerlendirmek ve kadınlar ve kız çocukları için SKH'leri yolda tutmak için savunucuları ve sivil toplum gruplarını kanıtlarla güçlendirme amacında bir girişim olan Eşit Önlemler 2030'ı desteklemektedir.

Bu ve diğer gayretler, toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları ve karar vericilerine, kadınları ve kızları geride tutan sosyal ve ekonomik engellerin niteliği ve ölçeği hakkında daha iyi bilgi sağlayacak ve çatlaklardan kimin düştüğünü belirlemeye yardımcı olacak.

Mevcut kanıtlardan, kadın ve kız çocuklarını güçlendirmenin ilerlemeyi hızlandıracağını biliyoruz. Örneğin, kızların ortaokula devam ederken (SKH 4), çocukken evlenmeleri olasılığı altı kat daha düşüktür. Ergen kızlar arasındaki yüksek okuma yazma oranları, düşük ergen doğum oranları ve iyi sağlık ile ilişkilidir (SKH 3). Keza, kadınlar erkeklerden daha fazla, çocuklarının hayatlarını iyileştirecek şekilde fazla gelirleriyle yatırım yaparlar.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin faydaları, kadınların, işe başlamalarına ve aile temelleri için tasarruf sağlamasına olanak tanıyan kredi ve tasarruf hesapları gibi temel finansal hizmetlere erişmeleri durumunda da belirgindir.

Bu arada, tarımdaki cinsiyetler arasındaki uçurumu kapatmak, gelişmekte olan ülkelerde aileler ve üretkenlik üzerinde daha da derin bir etki yaratabilir. Bugün, örneğin, kadınlar Sahra Altı Afrika'daki tarım iş gücünün neredeyse yarısını oluşturuyor. Yine de, genellikle daha küçük, daha az üretken arazilerde erkeklerden daha fazla çalışıyorlar ve genellikle en iyi tohumlara, gübre, kredi ve eğitim fırsatlarına erişememekteler. Araştırmalar, kadınlara üretken mallar üzerinde daha fazla karar verme yetkisi verildiğini, 2030 yılına kadar "her yerde her türden yoksulluğun sona erdirilmesi" için gerekli olan çiftlik verimi oranını % 20'den fazla artırma potansiyeli taşıdığını gösteriyor (SKH 1).

Toplumdaki en savunmasız kişilerin karşı karşıya olduğu engelleri kaldırdığımızda, etkiler dönüşümseldir. Ancak bunu yapmak için bağışçılar, kalkınma ortakları, hükümetler ve özel sektör, yaş ve cinsiyete göre sıralanmış daha fazla ve daha iyi verilere yatırım yapmalıdır. Bunu yapmak, programların her yerde kadınların ve kızların ihtiyaçlarına göre ayarlanmasına izin verecektir.

Sorunumuz - ve fırsatımız - kadınlar ve kızlar için ilerlemeyi engelleyen köklü engellerin üstesinden gelmektir. SKH'ler, bu yönde büyük bir adım. Ancak, uygulanabilir stratejiler içermeyen hedefler yalnızca iyi niyetlerdir. SKH'ler yoksulluğun sona erdirilmesi ve herkes için daha iyi, daha sağlıklı ve daha güvenli bir dünya yaratmada yol haritası sunmaktadır. Kaliteli verilere sahip olduğumuzdan emin olmak, kimsenin yol boyunca kaybolmamasını sağlamanın en iyi yoludur.

 

Çeviren (Tam Metin): Gaye Polat

(Project Syndicate, Mark Suzman, Data Driven Gender Equality, 13 Eylül 2017)

Çeviren: 

Gaye Polat

Subscribe Newsletter

 
 

Contact

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org